0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World NBA 2K22 Cyber League
Los Angeles Clippers (Cyber)
۱۱۴
۱۴۱
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۰۴:۳۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۱۳۸
۱۴۸
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۸:۳۰
New Orleans Pelicans (Cyber)
۱۱۴
۱۲۱
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۰۰:۳۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۳۰
۱۲۶
Phoenix Suns (Cyber)
Finished
۰۷:۱۰
Chicago Bulls (Cyber)
۸۷
۹۴
Los Angeles Clippers (Cyber)
inprogress
۰۹:۵۰
Charlotte Hornets (Cyber)
۱۱۰
۱۲۲
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۱:۱۰
New Orleans Pelicans (Cyber)
۱۱۶
۹۹
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۶:۳۰
Boston Celtics (Cyber)
۱۳۱
۸۹
Charlotte Hornets (Cyber)
Finished
۰۷:۵۰
Golden State Warriors (Cyber)
۱۲۵
۱۰۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۰۹:۱۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۱۳۰
۱۱۳
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۱:۵۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۲۲
۹۵
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۰۲:۳۰
Phoenix Suns (Cyber)
۱۲۱
۹۶
Miami Heat (Cyber)
Finished
۰۳:۱۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
۱۰۷
۱۱۸
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۳:۵۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۱۰۷
۱۱۶
Los Angeles Lakers (Cyber)
Finished
۰۵:۵۰
Chicago Bulls (Cyber)
۱۱۵
۱۳۸
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۵:۱۰
  World NBA 2K22 3x3
Phoenix Suns 2K22 3x3
۷
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۰:۰۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۷
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۰:۱۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۱
۸
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۷:۰۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۵
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۰:۳۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۱
۷
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۸:۰۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۴
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۰:۰۵
Miami Heat 2K22 3x3
۵
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۱:۰۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۶
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۱:۴۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۷
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۲:۰۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۷
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۲:۱۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۲
۱۰
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۲:۵۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۹
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۴:۱۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۹
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۵:۰۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۷
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۶:۱۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۶
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۶:۲۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۹
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۶:۳۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۶
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۶:۴۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۶
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۷:۱۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۸
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۷:۲۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۲
۱۰
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۷:۴۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۸
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۹:۲۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۰
۱۲
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۹:۳۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۸
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۹:۵۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۶
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۰:۲۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۸
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۰:۳۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۹
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۱۰:۴۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۴
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۰:۱۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۸
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۰:۲۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۶
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۰:۴۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۷
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۰:۵۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۰
۱۲
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۱:۱۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۸
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۱:۲۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۵
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۱:۳۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۱
۶
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۱:۵۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۹
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۲:۲۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۷
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۲:۳۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۱
۹
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۲:۴۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۱۳
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۳:۰۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۹
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۳:۱۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۳
۱۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۳:۲۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۸
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۳:۳۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۱۵
۱۳
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۳:۴۵
Miami Heat 2K22 3x3
۷
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۳:۵۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۹
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۴:۰۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۶
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۴:۲۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۸
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۴:۳۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۴
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۴:۴۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۶
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۴:۵۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۸
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۵:۱۵
Miami Heat 2K22 3x3
۶
۱۲
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۵:۲۵
LA Clippers 2K22 3x3
۴
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۵:۳۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۹
۱۱
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۵:۴۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۳
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۵:۵۵
LA Lakers 2K22 3x3
۸
۱۲
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۶:۰۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۲
۱۰
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۶:۵۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۹
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۷:۳۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۴
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۷:۵۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۱۲
۱۰
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۸:۱۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۶
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۸:۲۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۵
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۸:۳۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۸
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۸:۴۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۸
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۸:۵۵
Miami Heat 2K22 3x3
۹
۱۲
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۹:۰۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۷
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۹:۱۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۳
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۹:۴۵
LA Clippers 2K22 3x3
۵
۲
Toronto Raptors 2K22 3x3
inprogress
۱۰:۵۵
Miami Heat 2K22 3x3
-
-
LA Lakers 2K22 3x3
بازی شروع نشده است
۱۱:۰۵
  World NBA 2K22 Cyber Championship
Memphis Grizzlies (Cyber)
۸۳
۱۱۰
Miami Heat (Cyber)
Finished
۰۸:۰۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۹۷
۱۱۸
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۸:۰۰
Detroit Pistons (Cyber)
۹۱
۱۰۶
New York Knicks (Cyber)
Finished
۰۹:۳۵
Phoenix Suns (Cyber)
۱۱۰
۱۱۱
Los Angeles Lakers (Cyber)
inprogress
۰۹:۳۵
  World NBA 2K21 1x1
James Harden
۱۱
۹
Russell Westbrook
Finished
۰۷:۱۰
Bradley Beal
۸
۱۱
Russell Westbrook
Finished
۰۸:۰۰
Russell Westbrook
۱
۱۱
James Harden
Finished
۰۱:۳۰
Kobe Bryant
۶
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۱:۵۰
Tracy McGrady
۱۱
۸
Damian Lillard
Finished
۰۲:۵۰
Michael Jordan
۱۱
۹
Damian Lillard
Finished
۰۳:۴۰
Luka Doncic
۱۱
۹
Kawhi Leonard
Finished
۰۴:۰۰
Kobe Bryant
۱۱
۹
James Harden
Finished
۰۴:۲۰
Kawhi Leonard
۱۰
۱۲
Luka Doncic
Finished
۰۶:۱۰
Michael Jordan
۸
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۷:۰۰
Tracy McGrady
۱۱
۷
Bradley Beal
Finished
۰۷:۲۰
James Harden
۱۱
۷
Tracy McGrady
Finished
۰۸:۳۰
Luka Doncic
۱۵
۱۲
Kobe Bryant
Finished
۰۹:۵۰
Tracy McGrady
۱۱
۹
James Harden
Finished
۱۰:۰۰
Luka Doncic
۱۰
۱۲
Kawhi Leonard
Finished
۱۰:۳۰
Kobe Bryant
۱۱
۶
James Harden
Finished
۱۰:۴۰
Bradley Beal
۴
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۰:۵۰
LeBron James
۱۱
۵
James Harden
Finished
۰۰:۰۰
Russell Westbrook
۹
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۰:۱۰
Michael Jordan
۹
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۰:۲۰
Bradley Beal
۱۲
۱۰
Damian Lillard
Finished
۰۰:۳۰
Tracy McGrady
۱۱
۵
James Harden
Finished
۰۰:۴۰
Russell Westbrook
۲
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۰:۵۰
LeBron James
۱۲
۶
Luka Doncic
Finished
۰۱:۰۰
Kawhi Leonard
۱۱
۸
Damian Lillard
Finished
۰۱:۱۰
Tracy McGrady
۱۱
۶
Bradley Beal
Finished
۰۱:۲۰
Michael Jordan
۱۲
۱۴
LeBron James
Finished
۰۱:۴۰
Bradley Beal
۸
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۲:۰۰
Damian Lillard
۱۱
۱۴
Tracy McGrady
Finished
۰۲:۱۰
Michael Jordan
۱۱
۳
Russell Westbrook
Finished
۰۲:۲۰
Kawhi Leonard
۳
۱۱
LeBron James
Finished
۰۲:۳۰
James Harden
۹
۱۲
Kobe Bryant
Finished
۰۲:۴۰
Russell Westbrook
۴
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۳:۰۰
LeBron James
۱۱
۸
Luka Doncic
Finished
۰۳:۱۰
Bradley Beal
۲
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۳:۲۰
Tracy McGrady
۱۳
۱۵
James Harden
Finished
۰۳:۳۰
Russell Westbrook
۵
۱۱
LeBron James
Finished
۰۳:۵۰
Tracy McGrady
۹
۱۱
Bradley Beal
Finished
۰۴:۱۰
Michael Jordan
۱۱
۴
Russell Westbrook
Finished
۰۴:۳۰
Damian Lillard
۷
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۴:۴۰
Tracy McGrady
۱۳
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۴:۵۰
Bradley Beal
۴
۱۱
LeBron James
Finished
۰۵:۰۰
Russell Westbrook
۵
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۵:۱۰
James Harden
۱۱
۸
Kawhi Leonard
Finished
۰۵:۲۰
Michael Jordan
۹
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۵:۳۰
Bradley Beal
۷
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۰۵:۴۰
Kobe Bryant
۱۱
۷
Russell Westbrook
Finished
۰۵:۵۰
James Harden
۶
۱۱
LeBron James
Finished
۰۶:۰۰
Bradley Beal
۱
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۶:۲۰
Russell Westbrook
۱۴
۱۲
Damian Lillard
Finished
۰۶:۳۰
Tracy McGrady
۳
۱۱
LeBron James
Finished
۰۶:۴۰
Kobe Bryant
۱۱
۶
Kawhi Leonard
Finished
۰۶:۵۰
Damian Lillard
۵
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۷:۳۰
Kobe Bryant
۱۱
۵
Michael Jordan
Finished
۰۷:۴۰
LeBron James
۱۱
۸
James Harden
Finished
۰۷:۵۰
Kawhi Leonard
۱۱
۴
Damian Lillard
Finished
۰۸:۱۰
Michael Jordan
۱۱
۹
Kobe Bryant
Finished
۰۸:۲۰
LeBron James
۱۱
۲
Bradley Beal
Finished
۰۸:۴۰
Kawhi Leonard
۱۱
۲
Russell Westbrook
Finished
۰۸:۵۰
Kobe Bryant
۱۰
۱۲
Luka Doncic
Finished
۰۹:۰۰
Damian Lillard
۱۰
۱۲
Tracy McGrady
Finished
۰۹:۱۰
Bradley Beal
۱۵
۱۳
James Harden
Finished
۰۹:۲۰
Russell Westbrook
۸
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۹:۳۰
Kawhi Leonard
۴
۱۱
LeBron James
Finished
۰۹:۴۰
Michael Jordan
۱۱
۱
Russell Westbrook
Finished
۱۰:۱۰
LeBron James
۱۱
۳
Damian Lillard
Finished
۱۰:۲۰
Tracy McGrady
-
-
LeBron James
بازی شروع نشده است
۱۱:۰۰
  World Virtual E-comp Basketball (4x8 mins / OT - 4 mins)
Orlando Magic (Cyber)
۶۷
۵۹
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۰:۲۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۸۵
۷۷
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۰۱:۰۷
New York Knicks (Cyber)
۶۸
۸۰
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۰۱:۲۷
Sacramento Kings (Cyber)
۵۷
۶۹
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۲:۰۷
San Antonio Spurs (Cyber)
۷۴
۸۲
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۲:۲۷
New York Knicks (Cyber)
۷۴
۷۶
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۰۲:۴۷
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۶۹
۷۶
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۳:۰۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۶۸
۶۱
Orlando Magic (Cyber)
Finished
۰۳:۴۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۸۷
۷۹
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۰۴:۰۷
Orlando Magic (Cyber)
۸۳
۵۷
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۴:۵۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۷۲
۸۶
New York Knicks (Cyber)
Finished
۰۵:۱۷
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۸۱
۶۳
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۵:۳۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۷۱
۸۳
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۵:۵۷
New York Knicks (Cyber)
۷۷
۶۳
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۰۶:۳۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۶۷
۷۴
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۶:۵۷
Golden State Warriors (Cyber)
۵۲
۸۲
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۰۷:۱۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۷۳
۸۰
Orlando Magic (Cyber)
Finished
۰۷:۳۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۷۶
۶۵
New York Knicks (Cyber)
Finished
۰۸:۲۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۶۱
۷۳
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۸:۴۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۹۵
۷۵
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۹:۰۷
Denver Nuggets (Cyber)
۶۱
۷۷
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۹:۲۷
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۷۱
۸۶
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۱۰:۰۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۵۲
۳۵
Atlanta Hawks (Cyber)
inprogress
۱۰:۲۷
New York Knicks (Cyber)
۷
۱۷
San Antonio Spurs (Cyber)
inprogress
۱۰:۵۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید